Siirry suoraan sisältöön

IBM i – Markkinatutkimus 2023

Fortra julkaisi vuonna 2023 yhdeksännen kerran IBM i—markkinatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten IBM i:tä hyödynnetään organisaatioissa. Tulokset antavat arvokasta tietoa siitä, millaisia erilaisia mahdollisuuksia IBM i -teknologialla tulevaisuudessa on.

Tutkimus kartoitti IBM i -käyttäjien näkemyksiä ympäri maailmaa. Lähes 300 vastausta osoitti lupaavan näkymän Power10:lle, RDi käyttäjämäärän kasvun sekä yhä kasvavan kyberturvallisuuden merkityksen. Kyberturvallisuuden lisäksi IBM i -yhteisön tärkeimpiin aiheisiin kuuluvat modernisointi, korkea saatavuus ja katastrofienhallinta, IBM i -osaaminen sekä erilaiset pilviteknologioihin liittyvät asiat.

Luottamus ja tyytyväisyys IBM i:hin on edelleen korkea. Tänä vuonna 95 % vastaajista sanoo, että IBM i -palvelin tuottaa paremmin kuin muut palvelimet. Mikä on korkein luku koskaan. Vuonna 2022 IBM i:n käyttöä aikoo lisätä 20 %. 37 % aikoo pitää IBM i -ympäristönsä ennallaan. 12 % pysyy IBM i:ssä, mutta siirtyy pilvipalveluun.

Tulevaisuuden suunnitelmat

IBM i:n käyttö kasvaa ja pysyy vakaana. 20 % vastaajista aikoo lisätä IBM i:n käyttöä vuona 2023. Tärkeimpänä perusteena IBM i:n ylläpitoon vaadittavat pienemmät henkilöstöresurssit ja alhaisemmat omistuskustannukset.

37 % käyttäjistä aikoo pitää IBM i -ympäristönsä nykyisessä kokoonpanossa, mikä heijastaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja vakautta. Luku on pienentynyt vuodesta 2022 (37 % vs. 43 %), koska 12 % vastaajista ilmoitti pysyvänsä IBM i:llä mutta siirtyvänsä pilveen.

21 % harkitsee siirtävänsä joitakin tai kaikkia sovelluksiaan toiseen käyttöjärjestelmään tai palveluun. Suosituin vaihtoehto ovat Windows-pohjaiset palvelimet, joita harkitsee 49% vastaajista. Monet organisaatiot ajavat hybridiympäristöjä, esimerkiksi Windows-palvelimia IBM i:n rinnalla.

IBM i -alustasa ei kuitenkaan haluta luopua, sillä vain 4 % vastaajista aikoo siirtää kaikki sovelluksensa muualle seuraavan kahden vuoden aikana.

Talous – ROI

Kyselyn mukaan IBM i on johdonmukaisesti tarjonnut korkean sijoitetun pääoman tuoton (ROI), eikä vuosi 2023 ole poikkeus.

Ennätysvuonna 95 % vastaajista sanoi, että he uskovat IBM i:n tarjoavan paremman ROI:n kuin muut palvelimet. Luku on ollut yli 90% vuosikymmenen verran, mikä osoittaa, että IBM on sitoutunut ylläpitämään järjestelmää, joka tarjoaa huomattavan arvon asiakkaille.

Liiketoimintasovellukset

IBM i on odotetusti useille organisaatioille liiketoiminnan kannalta kriittinen alusta. Monet yritykset luottavat IBM i:hin ensisijaisena liiketoimintaratkaisunaan ja 70 % vastaajista käyttää IBM i:tä yli puolessa ydintoimintansa sovelluksista.

Yli puolet vastaajien tärkeimmistä liiketoimintasovelluksista ajetaan IBM i:llä. Tämä kertoo luottamuksesta alustaan.

Tämän vuoden tulokset osoittivat myös nousua niiden käyttäjien määrässä, jotka ajavat osaa ydintoimintasovelluksistaan IBM i:llä. Liiketoiminta-alueista vahvoja ovat edelleen mm. finanssisektori sekä logistiikka.

Käyttöjärjestelmän IBM i 7.4

IBM i 7.5 julkaistiin toukokuussa 2022. Pieni osa organisaatioista on jo siirtynyt tähän uuteen versioon.

Tämän vuoden tutkimus osoitti kuitenkin suurimman siirtymän kohti IBM i 7.4:ää, sillä se on käytössä lähes puolella vastaajista.

Yritykset ovat aloittaneet matkansa kohti Power10:tä

Organisaatiot alkavat ottaa käyttöön IBM Power10 palvelimia, lähes viidennes vastaajista on jo siirtynyt tai on siirtymässä Power10:n käyttöön.

66 % aikoo päivittää laitteiston, ohjelmiston tai molemmat vuonna 2023, 5 % enemmän kuin viime vuonna. Tämä vastaa aiempaa historiallista kehitystä IBM:n tuodessa markkinoille uuden palvelinversion.

Vuoden 2022 toisella puoliskolla markkinoille tuli Power10 ScaleOut-laitteet. Samalla julkaistiin myös uusi IBM i -käyttöjärjestelmä 7.5. Molemmat muutokset kertovat IBM:n sitoutumisesta Power-alustaan.

Laitemäärät pysyvät vakaana

IBM Power -palvelimien kokonaismäärässä organisaatioissa ei näy isoa muutosta.

Asiakkaat, joilla on kaksi tai useampia IBM Power -palvelimia käytössään, ajavat yleensä jonkinlaista laitteisto- tai ohjelmistopohjaista kahdennusta.

Kun kiinnitetään huomiota osioiden määrään (virtuaalikoneet), on selvästi havaittavissa, että yritykset usein yhdistävät fyysisiä palvelimia, mutta lisäävät osioiden määrää.

Virtuaalikoneiden käyttö jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä mahdollistaa asiakkaiden ajaa erillisiä ympäristöjä kehitykselle, laadunvarmistukselle, korkealle saatavuudelle, Linuxille ja AIX:lle IBM i -tuotantoympäristön rinnalla yhdessä fyysisessä IBM Power -palvelimessa. Se mahdollistaa pienemmät lisenssikulut, vähentyneen virrankulutuksen ja tehokkaamman resurssien käytön.

Huolenaiheina turvallisuus ja modernisointi

Kysyttäessä käyttäjien huolenaiheita nyt ja tulevaisuudessa, kenties johdonmukaisin havainto tutkimuksen tuloksissa on jatkuva huoli kyberturvallisuudesta.

Seuraavaksi eniten käyttäjiä mietityttää sovellusten modernisointi. Se on ymmärrettävää, koskaIBM on voimakkaasti viestinyt pilveen siirtymisestä ja sovellusten modernisoinnista.

Kyberturvallisuus huolestuttaa kaikkia, myös IBM i -käyttäjiä. Tutkimus osoittaa sen jatkuvasti vuosi toisensa jälkeen.

Kyberturvallisuus on useimpien yritysten ensisijainen prioriteetti tällä hetkellä. Viime vuosina on nähty tarpeeksi esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat joutuneet polvilleen tietomurtojen, lunnasvaatimusten ja turvallisuusaukkojen vuoksi.

Vaikka yritykset näyttävät ymmärtävän uhat, on nähtävissä myös joitakin huolestuttavia piirteitä. Kuten se, että lähes kolmannes vastaajista ei aio toteuttaa monivaiheista todennusta tai suojausta viruksia ja haittaohjelmia vastaan.

Open Source -ratkaisuilla uusia mahdollisuuksia

Avoimen lähdekoodin työkalut kehittyvät jatkuvasti. IBM i:lle on yhä enemmän avoimen lähdekoodin työkaluja, mikä kertoo IBM:n panostuksesta avoimeen lähdekoodiin. 

Huomionarvoisia havaintoja ovat Gitin käytön 5 prosenttiyksikön lisäys 25 %:iin ja Bashin käytön 7 prosenttiyksikön lisäys 20 %:iin. Jenkins ja Ansible saavat myös mainintoja, ja yhdessä Gitin ja Bashin lisääntyneen käytön kanssa tämä on vahva merkki siitä, että yritykset hyödyntävät DevOps-menetelmiä IBM i -työkuormissa. Tämä on osa modernisointikeskustelua ja selittää osaltaan, miksi sovellusmodernisointi mainitaan myös huolenaiheena.

Korkeaa käytettävyyttä kriittiselle alustalle

Vastaajista 56 % pitää korkeaa käytettävyyttä ja katastrofeista toipumista yhtenä tärkeimmistä aiheista IT-ympäristön suunnittelussa.

Hyvä uutinen on, että lähes kaikilla kyselyyn vastanneilla on yksi tai useampi järjestelmä katastrofista toipumiseen. IBM i:lle on monia varmuuskopiointi- ja palautusvaihtoehtoja, jotka vastaavat yritysten haluamaa palautumisaikaa (RTO) ja palautumispistettä (RPO).

On huomionarvoista, että pilvivarmuuskopiot ovat jatkuvasti kasvussa, samoin kuin havainto, että 53 % organisaatioista luottaa palautumiseen vanhasta ja luotettavasta nauhasta ja 61 % HA-ratkaisujen avulla. Käytössä on myös point-in-time menetelmiä, kuten FlashCopy.

Ohjelmistopohjainen replikointi on edelleen selvä suosikki, kun on kyse korkean saatavuuden teknologiasta. Myös laitteistopohjainen kahdennus pysyy vakaana 22 %:lla vastaajista, jotka käyttävät IBM PowerHA:ta ja yhteensä 33 %:lla, jotka käyttävät muita laitteistopohjaisen replikoinnin muotoja.

Teksti on käännös ja lyhennelmä Fortran vuotuisesta IBM i markkinatutkimuksesta.

Pasi Louanto,

Common Finland Ry