Siirry suoraan sisältöön

Power10 ja vihreät arvot

Syksy alkaa lähentyä ja lähes kaikki ovat palanneet takaisin lomilta. Tähän aikaan vuodesta on hyvää aikaa vielä miettiä mitä on tulossa, ja mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua. Meillä Commonin yhteisössä vuoden tärkein tapahtuma Common Europe järjestettiin Prahassa kesäkuun alkupuolella ja sieltä saatua oppimäärää olen itsekin ehtinyt hyödyntää jo useasti.  

Tapahtumassa oli todella paljon upeita asiantuntijoita kuten Bill Starke, Alison Butterill ja Steve Will. Usein monissa tämän kokoisissa tapahtumissa käy niin, että nähtävää ja kuultavaa on niin paljon, että kaikkea kiinnostavaa ei vain pysty kokemaan kerralla. Tämän takia on hyvä olla yhteisössä, koska yleensä joku on kuullut jotain, mitä toiset eivät.  

Tämän vuoksi halusin luoda silmäyksen esitykseen, jossa oli jonkin verran vähemmän yleisöä, mutta sen sisältö oli mielenkiintoista. Esityksen sisältö jäi omaan ajatuksen virtaani pitkään tapahtuman jälkeen.  

IBM Champion Steve Bradshaw esitteli mielenkiintoista referenssi tapausta, jossa käsiteltiin asiakkaan pyynnöstä konesalin uudistusta hiilijalanjäljen ja energian säästön näkökulmasta, unohtamatta kuitenkaan kertoa muita uuden Power alustan tuomia etuuksia, kuten lisenssi ja huoltokustannuksen alentumisia. 

Steve aloitti esityksen toteamalla, että nykypäivänä pelkkä TCO:n huomioon ottaminen ei riitä vaan asioita tulisi tarkastella useammasta näkökulmasta ja erityisesti vihreät arvot huomioiden. Tämän myötä esityksen fokus siirtyi Power tuoteperheen toteutuneisiin CPW-suorituskykymittauksiin ja siihen, että moni ammattilainen haluaa varmistaa mittaustulokset itse, eikä aina luottaa valmistajan ilmoittamiin, sillä ne ovat toteutettu yleensä eri olosuhteissa, kun loppuasiakkaan tilat ovat. Steve olikin halunnut itse toteuttaa mittaukset asiakkaan valvotuissa olosuhteissa ja verrata Power S1014-mallia sen edeltäjiin.  

Esityksessä käytiin läpi useita eri reaalimaailman mittauksia sekä vertaisarviointia hintatehokkuus näkökulmasta POWER9:n ja Power10:n välillä. Näistä hän halusi erityisesti nostaa esille, että Power10-mallin olivat 15–16 % edeltäjään nähden edullisempia hintatehokkuudessa hänen markkina-alueellansa. Uusi tuoteperhe loisti myös Steven toteuttamassa energiatestissä (CPW per Watt) sekä jäähdytystarpeissa (CPW per BTU/h), joissa erotus nousi yli 60 prosentin osassa tapauksissa. 

Lyhyenä loppusummauksena hän totesikin Power10 olevan pienempi, nopeampi, halvempi, energiatehokkaampi ja vaativan vähemmän jäähdytystä kuin sen edeltäjä, mikä on tärkeää tulevaisuuden ylläpitämiselle. Energian käyttö ja hiilijalanjäljen sopeuttaminen on tänä päivänä tärkeää ja me yhdessä mahdollistamme suuren muutoksen edistämällä tätä vihreämpään teknologiaan siirtymistä. 

Steven esitys keskittyi vahvasti siihen mitä käytönajantehokkuus on, mutta hiilijalanjäljestä puhuttaessa ei pidä unohtaa myös muita sen osa-alueita, kuten valmistukseen ja kuljetuksen aikana syntyviin päästöihin, sekä koneen tehokkuudesta suhteessa käyttöasteeseen. Näistä huomioiden yksi tärkeimmistä asioista Power-perheen hiilijalanjäljestä puhuttaessa onkin juuri laitteen käyttöaste.  

Käyttöaste yhdistettynä tehokkaaseen laitteeseen voi tuottaa arvoa moninkertaisesti ja ehkäistä sitä, että hankitaan useita laitetta hoitamaan sitä, mitä yksi laite voisi tehdä.  

Useamman laitteen hankinta johtaakin siihen, että valmistus- ja kuljetusvaiheen hiilijalanjälkeä joudutaan kompensoimaan huomattava määrä. Konsolidoimalla useampi laite yhteen tehokkaaseen voi kuluttaa hieman enemmän virtaa käyttöasteen lisääntyessä, mutta se on pientä suhteessa siihen päästömäärään, mitä kokonaisuudessa usean laitteen valmistus ja toimitus tuottaa. Power10:stä puhuttaessa noin 10 prosentin sähkön käytön kasvu mahdollistaa jopa kymmenkertaisen kuorman ajamisen.  

Hyötysuhteessa puhuttaessa Power-laitteet ovatkin omalla pelikentällään. Powerin käyttöaste suhteessa x86-laitteisiin huomattavasti parempi ja arkkitehtuuri on pohjasta asti luotu pyörittämään useita työkuormia raskaista SAP-ohjelmista aina pieniin konttiratkaisuihin ja kaikkea tältä väliltä, sekä useampaa käyttökuormaa samanaikaisesti.  

Halusinkin jakaa teille näkymän hiilijalanjäljen muodostamisesta, sekä nostaa esiin ajatuksen siitä, että kiinnittäisimme huomion osa-alueisiin, jotka jäävät välillä vähälle huomiolle. Tänä päivänä hiilijalanjäljen kysymykset ovatkin pinnalla asiakasyhteydessä ja välillä teknisessä yhteisössä siitä puhuminen unohtuukin, mutta onneksi meitä on paljon ja jokaisella on oma näkökulma, josta kaikki hyödymme. 
 
Olisiko sinulla jotain, mitä haluaisit nostaa esiin tai jakaa tänne yhteisölle?  

Mika Salo, Power Technical Specialist, IBM